Astygmatyzm

Astygmatyzm – objawy

Astygmatyzm jest jednym z najczęściej występujących schorzeń na świecie. Wady wzroku są coraz częściej chorobami zawodowymi, a jest to głównie związane z faktem, że obecnie świat w dużej mierze polega na bodźcach wzrokowych. To obraz nas otacza i to obraz, ekrany i monitory poważnie wpływają na rozwój chorób oczu. Czym objawia się astygmatyzm? Astygmatyzm to trudności w ogniskowaniu postrzeganych obiektów, dotyczy to obiektów widzianych zarówno z bliska jak i z daleka. Symptomy, które są z tym związane i powinny nas zaniepokoić to bóle głowy w obszarze czołowym, częstsze niż normalne mruganie, mrużenie oczu gdy chcemy coś wyraźniej zobaczyć, tarcie oczu i przekrzywianie głowy, aby lepiej zogniskować dany przedmiot. Obraz widziany przez astygmatyka jest rozmyty, kontury przedmiotów są nieostre a linie często tracą swój pion lub poziom. Życie z astygmatyzmem nie jest łatwe, trudne też bywa jego właściwie rozpoznanie. Nawet do czwartego roku życia właściwa diagnoza astygmatyzmu często bywa w ogóle niemożliwa. Jak sobie radzić gdy zostanie u nas zdiagnozowany astygmatyzm?

Astygmatyzm – możliwe leczenie

Jakie są współcześnie stosowane metody leczenia astygmatyzmu? Najczęstszą metodą leczenia astygmatyzmu jest korekta wzroku za pomocą okularów korekcyjnych lub soczewek. W zależności od rodzaju astygmatyzmu preferowany jest wybór okularów lub soczewek. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Są osoby, które z powodu budowy oka lub innych okulistycznych przeciwwskazań nie mogą nosić soczewek kontaktowych. Zawsze wskazana jest wizyta o okulisty i dokładne badanie wzroku. Współcześnie coraz większą popularność zyskuje również metoda leczenia wykorzystująca laser. Na czym polega leczenie laserowe? Jest to stosunkowo prosty zabieg, który przy pomocy lasera niszczy części chorobowe. Zabieg najczęściej odbywa się przy znieczuleniu miejscowym. Często podawane są również krople do oczu zapobiegające urazom.